Evren Bingöl’e DAİR... 80’de so­ka­ğa çık­ma ya­sa­ğı­nın ol­du­ğu gün­ler­de doğ­du, adı­nı dok­tor koy­du, adın­dan tik­si­nen­ler de ol­du ba­yı­lan­lar da. Da­yat­ma­yan, zor­la­ma­yan, say­gı gös­te­ren bir an­ne ba­ba­nın ço­cu­ğu ola­rak bü­yü­dü. İl­ko­kul öğ­ret­me­ni re­sim ye­te­ne­ği ol­du­ğu­nu söy­le­di (ha­la ken­di­si ka­bul et­me­mek­te­dir) ve hep sa­nat ile il­gi­li şey­le­rin için­de ol­du. Ön­ce re­sim hey­kel oku­du, son­ra da ti­yat­ro. Gir­di­ği okul­da eğit­men ol­du, öğ­ret­me­nin öğ­ren­me­yi en­gel­le­di­ği dü­şün­ce­siy­le bı­rak­tı. Aşık ol­du (ama çok), ev­len­di, ba­ba ol­du. Ha­la ya­zı­yor, çi­zi­yor, oy­nu­yor ve ça­lı­şı­yor... Özetle; İnsan, aktör, anlatıcı, baba, eş.

Sırala
Görünüm:
12,03 TL
7,22 TL
%40 indirimli
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.