GÜL­BA­HAR KUR­TOĞ­LU 1 Ma­yıs 1975 yı­lın­da İs­ken­de­run’da doğ­du. Ulu­dağ Üni­ver­si­te­si İn­gi­liz­ce Öğ­ret­men­li­ği me­zu­nu. 1997’den be­ri İn­gi­liz­ce öğ­ret­men­li­ği yap­mak­ta­dır. Ev­li, iki ço­cuk an­ne­si­dir. “Son­suz Bu­lut­la­rın Öte­sin­de” ya­za­rın ilk ki­ta­bı­dır.

Sırala
Görünüm:
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.