IŞIK DEMİRTAŞ, Yıl­lar ön­ce­ki okul yıl­lı­ğın­da “mu­ha­bir/ga­ze­te­ci” ol­ma­yı is­te­di­ği ya­zı­lı. O yaş­lar­da ge­le­ce­ği ta­sar­lar­ken ba­şın­dan ge­çen şey­ler bu­gün onu “mu­har­rir/ya­zar” yap­tı mı? Ce­va­bı me­ra­k e­den­ler ki­tap­ta­ki öy­kü­le­re göz ata­bi­lir­ler. Bu sa­tır­la­rın ya­za­rı sev­gi­ye, ba­rı­şa, da­ya­nış­ma­ya ver­di­ği öne­mi, ayı­rım yap­ma­dan her bi­rey­le, kuş­la, çi­çek­le, ya­şa­mın ken­di­siy­le adil­ce ­pay­laş­ma­ya sev­da­lı­dır. Di­yor ki: Her şe­ye rağ­men, kö­şe ba­şın­da si­zi bek­le­yen mu­ci­ze­ler ola­bi­lir, sa­kın es geç­me­yin.

Sırala
Görünüm:
11,11 TL
1,90 TL
%83 indirimli
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.