TARIK DURSUN K., 1931 yılında İzmir’de doğdu. İlkokulu, İzmir ve Ankara’da tamamladı; ortaokulu, dışarıdan sınavlara girerek bitirdi (1950). İzmir Ana­do­lu gazetesinde başladığı gazeteciliğini, Ankara ve İstanbul’da sürdürdü. Ankara’da Son Ha­va­dis, Pa­zar Pos­ta­s›, Ye­ni­gün, Ulus; İstanbul’da Son Pos­ta, Va­tan, Mil­li­yet, Dün­ya, Ye­ni Or­tam gazetelerinde sekreter yardımcılığı, röportaj yazarlığı yaptı, kitap tanıtma yazıları yazdı. 1962’de “Aramıza Kan Girdi” adlı polisiye filmiyle yönetmenliğe başladı; daha sonra “Korkusuz Kabadayı” (1963), “Cehennem Arkadaşları” (1964), “Kelebekler Çift Uçar” (1964) gibi filmleri yönetti. Senaryo yazarlığı (“Aşkın Dünü, Bugünü, Yarını”, 1966) ve reji asistanlığı yaptı. Cum­hu­ri­yet An­sik­lo­pe­di­si’nde çalıştı. 1969’da Kurul Kitabevi’ni açtı, Milliyet Yayınları’nı yönetti (1973). Gü­nü­müz­de Ki­tap­lar isimli aylık bir dergi çıkardı (10 sayı, 1973-74). Koza Yayınları’nın kurucularından biri oldu ve yöneticiliğini üstlendi (1975). İlk şiiri 1949’da Kay­nak’ta yayımlandı. Öyküleri 1951’den itibaren Ye­di­te­pe, Kay­nak, Se­çil­miş Hi­kâ­ye­ler, Ma­vi, Ye­ni­lik, Dost, Yel­ken, Ataç, Ye­ni Ufuk­lar, Var­lık, Türk Di­li, Adam Öy­kü, Gös­te­ri, Mil­li­yet Sa­nat dergilerinde yayımlandı. Senaryo, kitap tanıtma yazıları, öykü, roman gibi farklı türlerdeki ürünleriyle 1950 kuşağının verimli ve hareketli kalemlerinden biri olarak görüldü. Yapıtlarından “İnsan Kurdu” öyküsü 1971’de “Kara Gün” adıyla, Kur­şun Ata Ata Bi­ter romanı 1985’te sinemaya aktarıldı. 1979’da “Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep” öyküsü, 1980’de De­ni­zin Ka­nı ve 1998’de Al­çak­tan Uçan Gü­ver­cin romanları televizyona uyarlandı ve dizi olarak gösterildi. “Mol­la Ken­di­ni Kol­la” adlı oyunu 1969’da Ankara Çuvaldız Kabare Oyuncuları tarafından sahnelendi.

Sırala
Görünüm:
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.